ข้อควรระวังในการติดตั้งสายไฟในห้องน้ำ

น้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่ใกล้กันนะครับ เพราะไฟฟ้าจะสามารถอาศัยน้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่และรั่วไหลไปตามจุดต่างๆ ที่น้ำได้สัมผัสและก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของพวกเราได้เลยหล่ะครับ วันนี้เราจึงอยากจะมาเตือนท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ “ช้อควรระวังในการติดตั้งสายไฟในห้องน้ำ” ที่เราเชื่อกันว่าในหลายๆ บ้านจะต้องมีปลั๊กไฟและสายไฟฟ้าเหล่านี้อยู่ในห้องน้ำกันเป็นแน่ จะมีเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ ว่ากันด้วยเรื่องของไฟฟ้าและการนำไฟฟ้า ไฟฟ้า คือ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่น เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น การนำไฟฟ้าคือ เป็นวิธีวัดความสามารถของการนำกระแสไฟฟ้าส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งน้ำก็สามารถนำไฟฟ้าได้เช่นกัน เพราะเนื่อวจากน้ำสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ เช่น

Continue Reading

วิธีการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บ่อยครั้งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่เกือบ 80% นั้น…เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้สายไฟครับ ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการไหม้นั้นมักจะขึ้นกับสายไฟเป็นหลัก ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นอะไรที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้จึงขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “วิธีการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน” เพื่อป้องกันสายไหไหม้หรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต จะต้องเลือกอะไรบ้างนั้น เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับ… สายไฟที่ดีเป็นอย่างไร? สายไฟฟ้า คือ สื่อนำหรือตัวนำกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังจุดที่ใช้ไฟฟ้า ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะดูจากประสิทธิภาพของสายไฟที่ยอมให้กระแสไฟ้ไหลได้สูงสุด โดยไม่เป็นอันตรายต่อสายไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าทนได้ขณะใช้งาน ค่าแรงดันไฟฟ้าตกในสาย เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำตัวนำไฟฟ้าในปัจจุบันคือสายทองแดงและสายอลูมิเนียม ซึ่งสายไฟที่ดีจะต้องทนความร้อนสูงและรองรับกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟในระดับสูงได้นั้นเองครับ วิธีการเลือกสายไฟที่ดีเป็นอย่างไรบ้าง? ●สายไฟสำหรับติดตั้งภายในบ้าน หรือ

Continue Reading