อบรม จป ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) สำคัญอย่างไร

อบรม จป ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) สำคัญอย่างไร

            เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือจป. ประจำสถานประกอบการต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรธุรกิจ เพราะว่ามีผลต่อความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กรนั่นเอง เพราะเหตุนี้จึงถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญและยังขาดแคลนอยู่มาก แต่ไม่ต้องกังวลไปนัก เพราะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายๆระดับสามารถเป็นได้ โดยการเข้าอบรม จป ตามสถาบันที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ แต่ก่อนจะไปหาข้อมูลเรื่องการอบรม เรามาทำความรู้จักจป ให้มากขึ้นกันดีกว่า

จป คืออะไร

            จป. ย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) หน้าที่โดยรวมคือคอยดูแลความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการ ตรวจตราและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคอยดูแลให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย หรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง

            มีสถานประกอบการมากมากมายที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีจป. เช่น คลังสินค้า สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม สถานพยาบาล สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง การไฟฟ้า การประปา งานทำเหมืองแร่/ถ่านหิน/เหมืองหิน/ปิโตรเคมี งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ตกแต่ง/ดัดแปลง/แปรสภาพ/รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง งานขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบก/น้ำ/อากาศ และสถานประกอบการอื่นๆตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด สถานประกอบการเหล่านี้หากไม่มีจป. จะมีโทษตามกฎหมาย

อบรม จป สำคัญอย่างไร

            ปกติแล้วการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพหรือจป. นั้น หลายคนอาจจะทราบมาอย่างคร่าวๆว่าต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่มีแล้วไปสมัครงานได้เลยโดยไม่ต้องอ่านการอบรม แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากทำอาชีพนี้แต่สำเร็จการศึกษามาจากคนละสาขาหรืออาจสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง/อนุปริญญาหรือเทียบ คนเหล่านี้อาจเกิดข้อสงสัยว่าจะทำอย่างไรได้บ้างจึงจะเป็นจป.ได้ คำตอบคือ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด ทั้งนี้จป.แต่ละระดับจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นหากสนใจจริงๆ จะมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาเพิ่มอีกมากมาย

            เมื่ออ่านกันมาจนถึงตรงนี้แล้ว ก็คาดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือจป กันมากขึ้น สำหรับใครที่สนใจ ลองไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรการอบรม จป ตามสถาบันต่างๆกันดูได้ หากสนใจจะอบรมก็ลองนำข้อมูลของแต่ละสถาบันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อค้นหาสถาบันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากที่สุดนั่นเอง