วิธีการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

วิธีการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บ่อยครั้งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่เกือบ 80% นั้น…เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้สายไฟครับ ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการไหม้นั้นมักจะขึ้นกับสายไฟเป็นหลัก ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นอะไรที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้จึงขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “วิธีการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน” เพื่อป้องกันสายไหไหม้หรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต จะต้องเลือกอะไรบ้างนั้น เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับ…

สายไฟที่ดีเป็นอย่างไร?

สายไฟฟ้า คือ สื่อนำหรือตัวนำกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังจุดที่ใช้ไฟฟ้า ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะดูจากประสิทธิภาพของสายไฟที่ยอมให้กระแสไฟ้ไหลได้สูงสุด โดยไม่เป็นอันตรายต่อสายไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าทนได้ขณะใช้งาน ค่าแรงดันไฟฟ้าตกในสาย เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำตัวนำไฟฟ้าในปัจจุบันคือสายทองแดงและสายอลูมิเนียม ซึ่งสายไฟที่ดีจะต้องทนความร้อนสูงและรองรับกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟในระดับสูงได้นั้นเองครับ

วิธีการเลือกสายไฟที่ดีเป็นอย่างไรบ้าง?

สายไฟสำหรับติดตั้งภายในบ้าน หรือ อาคาร

การเลือกสายไฟสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และอยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

สายไฟฟ้าสำหรับระบบสาธารณูปโภค

สายไฟฟ้าในระบบสาธารณูปโภค เป็นระบบที่สำคัญในการเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้าแรงสูงจากโรงผลิตไฟฟ้า เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่ใช้งานเพื่อเป็นสายส่งนั้น ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย

สายไฟที่ใช้ในงานอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

การติดตั้งสายไฟภายในอาคารสูง โรงงาน หรือ อาคารสาธารณะ ต้องเริ่มจากการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานกำหนด เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐาน คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย

4 ข้อควรระวังสำหรับสายไฟฟ้า

1.ตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอและควรเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อนหรือมีของหนักวางทับสายไฟฟ้า

2.ต้องหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าที่อยู่บริเวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเพื่อป้องกันการรั่วไหลและชำรุดของสายไฟฟ้านั้นเองครับ

3. ต้องหมั่นสังเกตุฟิวส์หรือสีสายไฟขณะกำลังใช้ไฟเสมอๆ เพื่อเช็คว่าฟิวส์ยังทำงานได้ดีอยู่ใช่หรือไม่?

4.ใช้งานปลั๊กไฟให้เหมาะสมปลั๊กไฟ ไม่ควรเสียบค้างไว้เป็นเวลานานและไม่ควรเสียบปลั๊กไว้หลายอันในเต้าเสียบเดียวกัน เพราะเสียสายไฟฟ้าในเต้าเสียบเดียวกันหลายๆ อันอาจก่อให้เกิดกระแสมากเกินกว่าที่เต้าเสียบจะรับได้และเกิดเป็นความร้อนจนไฟไหม้ในสุดครับ ดังนั้นควรเลือกเต้าเสียบดีๆ ที่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากนั้นเองครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับ “การเลือกสายไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งาน” ที่เราได้หามาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่าน ไม่มากก็น้อยและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคตได้ครับ